Ние имаме:

   

  43 години история и

доказан опит в строителството на:

- подземни съобщителни кабелни линнии

- оптични кабелни магистрали

- фиксирани комуникационни мрежи

- мобилни комуникационни мрежи

 • изключителна стабилност като част от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Ние сме:
 • построили над 3000 км. оптични кабелни мрежи.

 • построили десетки хиляди км. подземни съобщителни кабелни линии в труднодостъпни райони.

 • специализирани в изваждане на стари кабели с медни проводници.

 • строителна организация, оторизирана да работи при кризисни ситуации в България.

 • разполагащи с пълна гама собствени машини и съоръжения, както и с високо квалифицирани специалисти.

 • с дългогодишно сътрудничество и богат опит в работата с обекти на БТК, МО, МВР, Булгаргаз, телеком и кабелни оператори, местни администрации и др.

Резултати

И през 2017г. предприятието изпълни хиляди възлагания за изграждане на кабелни захранвания и аварийни ремонти в 10 области на страната по договори за поддръжка мрежата на БТК. През цялата година продължи изпълнението на проекта FTTх на БТК. Бяха изпълнени и СМР по договори с други държавни и частни инвеститори в сектора.

© 2005-2019 ДП ССВ