Ние имаме:

     

    46 години история и

доказан опит в строителството на:

- подземни съобщителни кабелни линнии

- оптични кабелни магистрали

- фиксирани комуникационни мрежи

- мобилни комуникационни мрежи

  • изключителна стабилност като част от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Ние сме:

Резултати

И през 2018г. ССВ изпълни хиляди възлагания за изграждане на кабелни захранвания и аварийни ремонти в страната по договори за поддръжка мрежата на БТК. През цялата година продължи изпълнението на проекта FTTх на БТК. Бяха изпълнени СМР по договори с други държавни и частни инвеститори в сектора.

© 2005-2019 ССВ