Тръжни процедури :

Актуални:

1. Доставка на кабели и проводници (откр. на 19.01.2021г.)

2. Доставка на оптичен кабел (ОК) с 96 влакна – хибриден 1x12G.655+7x12G.652 (откр. на 26.01.2021г.)

3. Конкурс за избор на застрахователни компании за сключване на застраховки "Гражданска отговорност и "Автокаско" (откр. на 02.04.2021г.)

4. Доставка на два броя TEMPEST телекомуникационни шкафа  (откр. на 28.06.2021г.)

5. Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) (откр. на 28.06.2021г.)

6. Доставка на два броя TEMPEST телекомуникационни шкафа - удължаване на срока  (откр. на 15.07.2021г.)

7. Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги на ССВ ЕАД (откр. на 26.07.2021г.)

Приключили, 2020:

1. Избор на доставчик на финансови услуги (откр. на 15.06.2020г.)

2. Избор на доставчик на силов брониран кабел с медни жила СВБТ 3х120+70 кв.мм (откр. на 08.09.2020г.)

3. Доставка на машина за хоризонтален сондаж тип Къртица (откр. на 05.10.2020г.)

4. Конкурс за избор на застрахователни компании за сключване на застраховки “Гражданска отговорност” + “Групова на местата в превозните средства”, “Автокаско”, “Щети имущество” (строителни машини и оборудване, и електронно оборудване) и “Щети на сгради от пожар, кражба, вандализъм, грабеж” за 2021 г. (откр. на 30.11.2020г.)

5. Конкурс за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на ССВ ЕАД за 2020 г. (откр. на 30.11.2020г.)

2018:

1. Продажба на недвижим имот съгласно Решение № РТ-51/19.09.2018г.

2. Продажба на недвижим имот съгласно Решение № РТ-42/24.08.2018г.

3. Продажба на недвижим имот съгласно Решение № РТ-43/24.08.2018г.

публикувано на 31.08.2018г.

2017г.


Нагоре »
© 2005-2021 ССВ