История на дружеството :

“Съобщително строителство и възстановяване” ЕАД (ССВ) е правоприемник на едноименното бившо държавно предприятие, което е наследник от своя страна на Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения. Войските са създадени през 1973г. като девоенизирането им е извършено през 2000г., а преобразуването на предприятието в търговско дружество - през 2019г.

Основният предмет на дейност на ССВ винаги е бил строителтсво (пълен инженеринг) на далекосъобщителни, дефинирани сега като електронни съобщителни мрежи.

През годините ССВ е осъществявало и други дейности, съпътстващи основния му предмет на дейност, вкл. публични задачи, свързани със сигурността на страната.

Като държавно предприятие, ССВ е изпълнявало и възлагало обществени поръчки, включително свързани с отбраната и сигурността на страната, които са предмет на държавна тайна или тяхното изпълнение е придружено със специални мерки за сигурност, както е изпълнявало и дейности при преодоляване на последици от кризи и бедствия.

ССВ има 45 годишен опит в съобщителното строителство и е построило със собствени сили хиляди километри подземни кабелни линии на територията на страната и особено в труднодостъпните райони: Странджа-Сакар, Ивайловград, проходите Троян-Кърнаре, Твърдица-Елена, Кабелна магистрала "Крумово-Брестовица", Двукабелни магистрали "Сливен-Сливен 2 - ОУП 130", "Плевен - Левски - Павликени", "Попгригорово - Ведрина - Смолница", "Плевен - Белене - Никопол", "Разград - Търговище", "Тополовград - Велико Търново", коаксиални кабелни магистрали "София - държавна граница със СФРЮ", ККМ "Русе - Разград", ККМ "Тракия -Стара Загора -Хасково", комутационни пунктове, както и редица комлексни обекти, състоящи се от подземно-кабелно слаботоково строителство, високочестотни уплътнителни системи и ел. захранване.

ССВ е главен изпълнител и проектант на: "Оптична кабелна магистрала София - Ниш", "Оптичен кабел Телевизионна кула - Космическа станция - с. Плана", "ОК от АТЦ 45 до ЦАТЦ "Металург"; "Оптичен кабел Хасково - Гръцка граница направление /Орменион/". ДП "ССВ" е главен изпълнител и на следните обекти: "Оптични кабели в района на ЦАТЦ "Червен кръст", "ОК ПТС Център Бургас - К8и Възраждане", "ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ РАТЦ 68 • Д. ЕЗЕРОВО • Г. ЕЗЕРОВО • к-с М. РУДНИК, гр. БУРГАС", "ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ НХК - кв. Д. ЕЗЕРОВО, гр. БУРГАС, ОКМ Елин Пелин - София 2 - Ботевград 2 - Ботевград, "ОК гр. Искър - гр. Червен Бряг", "ОКМ КС Кардам 2 -КС Провадия", "ОК Стара Загора - Раднево", ОК "Лясковец -Джулюница", "ОКМ КС "Провадия" - КС "Лозенец", "Оптичен кабел Козлодуй - Лом -Вълчедръм", както и много други обекти.

В последните 15 години ССВ специализира СМР главно в градски условия, изграждайки редица селищни комуникационни мрежи. ССВ е основен доставчик на БТК (Виваком) в изграждането и поддържането на съвременната оптична инфраструктура на телекома, вкл. от типа FTTx, в най-големите градове на страната, както и в други селища на България.

ССВ е основен доставчик в изграждането и поддържането на единната държана електронно съобщителна мрежа, вкл. в осъществяването на проекта "112". ССВ има доказан опит и в работата с кабелните телевизионни оператори в страната. ССВ разполага с потенциал и специализирана техника за всякакви ремонтно възстановителни дейности по изграждането, ремонта и поддръжката на инфраструктурни съобщителни обекти на територията на всички населени места.

ССВ разполага със собствени високо квалифицирани специалисти, изпълнителски състав и инженерно-строителна механизация като багери, автокранове, камиони - бордови, самосвали и влекачи, агрегати, компресори и аксесоари за тях за преминаване на пътища и ж.п. линии, измервателна апаратура и високотехнологична апаратура за изстрелване, монтаж и измерване на оптични кабелни линии, които са разположени в постоянните бази в градовете: София, Бургас и Велико Търново.


Нагоре »
© 2005-2021 ССВ