По-важни обекти от нашия опит :

 

 • Проекти с международно значение
 • Оптична кабелна магистрала София – Ниш
 • Оптичен кабел София - държавна граница със СФРЮ
 • Оптичен кабел Хасково - Гръцка граница направление /Орменион/"

 

 • Местни проекти за оптични кабелни мрежи
 • Изграждане на FTTx мрежа в 8 областни града на страната
 • Изграждане на широколентова оптична свързаност в 14 общини на Южна България
 • Западен оптичен пръстен ІІ кабел на БТК
 • ОКЛ Хасково - Свиленград
 • Оптични кабели в северния оптичен пръстен на БТК
 • Оптичен кабел на втората HDPE тръба в източния оптичен пръстен на БТК
 • Оптичен кабел Телевизионна кула - Космическа станция - с. Плана
 • ОК от АТЦ 45 до ЦАТЦ "Металлург
 • Оптични кабели в района на ЦАТЦ "Червен кръст"
 • ОК ПТС Център Бургас - К8и Възраждане"
 • Оптичен кабел Козлодуй - Лом –Вълчедръм
 • Оптична кабелна линия ратц 68 - д. Езерово - г. Езерово - гр. Бургас
 • ОКМ Елин Пелин - София 2 - Ботевград 2 - Ботевград,
 • ОК гр. Искър - гр. Червен Бряг
 • ОКМ КС Кардам 2 -КС Провадия
 • ОК Стара Загора – Раднево
 • ОК "Лясковец –Джулюница
 • ОКМ КС "Провадия" - КС "Лозенец

 

 • Местни проекти за подземни съобщителни кабелни линии
 • Кабелна магистрала "Крумово-Брестовица
 • Двукабелни магистрали "Сливен-Сливен 2 - ОУП 130
 • Плевен - Левски – Павликени
 • Попгригорово - Ведрина – Смолница
 • Плевен - Белене – Никопол
 • Разград – Търговище
 • Тополовград - Велико Търново
 • ККМ "Тракия -Стара Загора –Хасково

 

 • Местни проекти за фиксирани и мобилни телефонни мрежи
 • Виж картата
no

 

 


Нагоре »

© 2005-2021 ССВ